Ing. arch. Mária Opavská

Mária Opavská se narodila v r. 1980 v Bratislavě, kde vystudovala fakultu architektury na Slovenské technické univerzitě. Čtvrtý ročník studia absolvovala v rámci výměnného programu Socrates - Erasmus na škole architektury v Lyonu.

Praxi získávala už během studia v ateliéru B.K.P.Š. v Bratislavě a v ateliéru Jack Coughlan Architects v irském Dublinu. Po ukončení studia pracovala na zajímavých projektech občanských budov (Paneurópska vysoká škola v Bratislavě, SCP Mondi v Ružomberku, Obchodně - společenské centrum Eurovea v Bratislavě) a urbanismu (Aqua Tethys v obci Bardoňovo, Centrop v Bratislavě). V roce 2008 založila firmu FOAM - Friends Of Architectural Movements, která se zabývá komplexní architektonickou činností hlavně v oblasti rezidenční architektury a urbanismu.

Od roku 2012 funguje pobočka firmy ve Strážnici (ČR). Ateliér se zabývá hlavně návrhy obytných a občanských budov a urbanismem. Aktivně se zabýváme vlivem námi navržených staveb a prostor na životní prostředí. Proto navrhujeme stavby z ekologických materiálů, v pasivním standardu, nastavujeme energetické hospodaření tak, aby byly co nejvíc úsporné a soběstačné. Hledáme možnosti využití pasivních zdrojů energie a dostupných technologií tak, aby byly co nejefektivnější. Sledujeme aktuální trendy a systémy prostřednictvím odborných přednášek, seminářů a školení a naše znalosti následně aplikujeme v praxi.

Našim cílem je nejen tvorba kvalitní architektury, ale hlavně uspokojení požadavků a potřeb osob, které budou prostor užívat.

Projekty Márie Opavské

Nárožní rodinný dům na Jižní Moravě

Parcela se nachází na mírně svažitém nárožním pozemku. Navrhovaná stavba nahrazuje dva původní domy v řadové zástavbě, v památkově chráněné zóně.

Jednopodlažní dům tvaru „L“ s obytným podkrovím odděluje privátní zahradu...

Copyright ArchTV 2022 & HARO Czech - web pro každého