Bytový dům Branik – solitérní objekt v Praze Podolí

Podolská rezidenční zástavba na severní stráni pod Kavčími Horami vznikala ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Dnes je rozvolněná zástavba městského typu, kterou tvoří nájemní vily a velké rodinné domy podél tradičních ulic s uličními alejemi, stabilizovaná. Urbanistickou strukturu tvoří soliterní obytné objekty s nevelkými okrasnými zahradami. Architektonické tvarosloví jednotlivých domů je různorodé. Výška okolní zástavby se pohybuje od tří do pěti podlaží.  

Realizovaný bytový dům je řešen jako soliterní objekt, stejně jako okolní zástavba. Dům je čtyřpodlažní s pátým ustupujícím podlažím. Výškové uspořádání respektuje okolní obytnou zástavbu a splňuje požadavky na odstupové vzdálenosti obytných staveb. Podzemní podlaží je využito výhradně pro účely parkování, nadzemní část je využita výhradně pro funkci obytnou. Dopravní napojení je z jednosměrné ulice Procházkova.

Dispoziční řešení odpovídá funkci rodinného bydlení a typologii činžovního bytového domu. na schodišťový prostor jsou navěšeny 2 bytové jednotky v každém typickém patře, orientované svou pobytovou částí na slunečnou západní a jižní stranu. Pouze v 1.np jsou kromě jednoho bytu umístěny prostory domovního vybavení. Ke každému bytu je přiřazena velká terasa. sanitární zařízení bytů je orientováno do centra dispozic. v posledním, ustupujícím podlaží je situován 1 velký byt se střešní  terasou a výhledem na okolní krajinu. Všechna podlaží jsou propojena dvouramenným schodištěm s výtahem.

Spodní stavba je provedena z vodonepropustného betonu bez dalších povlakových izolací, tzv. bílá vana. Nosné stěny objektu jsou keramické ze systému POROTHERM a železobetonové. Stropy v objektu jsou monolitické železobetonové. Ze stropních desek vystupují balkóny a stínící železobetonové markýzy. Kvůli přerušení tepelného mostu jsou tyto prvky upevněny pomocí isokorbů Obvodový plášť je vyzdívaný z keramických tepelně izolačních tvárnic Porothermtl. 400 mm. Povrchová úprava svislých zděných a železobetonových konstrukcí je provedena vrstveným kontaktním zateplovacím systém.Finální povrchovou úpravu tvoří probarvená štuková venkovní omítka a obklad lícovými cihelnými pásky. Výplně otvorů jsou dřevěné, z třívrstvé lamely meranti. Veškeré klempířské výrobky na stavbě jsou provedeny z předzvětralého titanzinkového plechu.

Galerie:

Projekt:

 

Další projekty architekta

Ing. arch. Jakub Heidler

Zkušenosti:
2008 - 2009 Mimolimit, Prague
2011 - 2011 Hybrid Architecture, Paris
2011 - 2010 CHAA, Prague
2009 - 2011 Heidler architects, Prague
2012 - 2013 LABOR 13
2014 -...

© 2018 ArchTV