Ing. arch. Jan Linhart

Ing. arch. Jan Linhart vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Při studiích se seznámil s prof. Ing. arch. Arnoštem Navrátilem, CSc., se kterým po dalších 13 let sdílel ateliér a spolupracoval na mnoha zakázkách zejména z oblasti sportovních staveb, bytových i staveb z oblasti školství. Jelikož je prof. Navrátil velkým odborníkem v oblasti sportovních staveb, činnost ateliéru se ubírala převážně tímto směrem.

K tvorbě z tohoto období můžeme zařadil např. projekt zimního stadionu ve Vlašimi, rekonstrukci zimního stadionu v Neratovicích nebo projekt národní rychlobruslařské haly ve Velkém Oseku, který se bohužel nerealizoval. Dále navrhovali celou řadu krytých i venkovních bazénů a koupališť, venkovních atletických sportovišť a sportovních hal.

Následně se osamostatnil a začal se věnovat vlastní tvorbě. Zahájil na menších stavbách rodinných domů a interiérů, postupně se propracoval k projektům většího rozsahu – např. mateřských škol, sportovních areálů, interiérů větších rozsahů. V současné době kromě jiného pracuje na projektech interiérových a koupelnových vzorkoven Elements.

© 2018 ArchTV