Ing. arch. Jaroslav Ševčík

Ing. Arch. Jaroslav Ševčík spojil s profesí architekta celý svůj dosavadní život.

Postupně vystudoval gymnázium J.A. Komenského v Uh. Brodě, a následně Vysoké učení Technické Fakultu architektury v Brně. Ocenění odborné veřejnosti získala již jeho diplomová práce na téma: Pasivní využití sluneční energie v bydlení. Ta získala cenu Jiřího Krohy. Vedoucí diplomové práce byla paní Doc. Ing. Arch. Dagmar Glosová, CSc.

Po ukončení vysoké školy krátce působil ve Stavoprojektu Olomouc.  Od roku 1991 nastoupil do projektové společnosti  Centroprojekt Zlín. Krátce na to, od roku 1991, byl součástí Ateliéru 91, kde strávil dva roky. V průběhu roku 1993 založil architektonický ateliér Arch Z Studio, který vede dodnes.

První zajímavou prací, na níž se Ing. Arch. Ševčík podílel na půdě společnosti Centroprojekt, byla projektová dokumentace pro realizaci závodu koželužen do Dhaki v Bangladéši. V té době pracoval pro klienty ZDA Partyzánské, JAS Bardejov, Botana Skuteč. Zde také s šéfem  ateliéru panem Arch. Ing. Přikrylem spolupracoval na projektech některých objektů v areálu tehdejšího n.p. Svit Gottwaldov.

Po roce 1993 navázal poměrně úzkou spolupráci s projektovou organizací Centroprojekt Group a.s., převážně s divizí Bazény a Aquaparky. Kromě toho spolupracoval významně i se společností VaK Zlín a později Severomoravská vodárenská Olomouc v oblasti interiérových a administrativních provozů.

Koncem 90 let započal úzkou spolupráci s firmou HP Tronic Zlín. Mimo to pracoval a i v současné době pracuje pro města Zlín, Hradec Králové, Ždár nad Sázavou, Ostrava – Jih, Vrchlabí, Hranice na Moravě, Kravaře a další.

V současné době se svou činností podílí na připravované Rekonstrukci obchodního domu ve Zlíně, návrzích rekonstrukcí staveb ve Velkých Karlovicích pro HP Tronic, rozpracován má projekt krytého bazénu ve Vrchlabí a rekonstrukci Balneoprovozu  Priessnitzových Lázní v Jeseníku.

Dále pracuje na projektu multifunkčního areálu v Zubří.

Ateliér se orientuje na tvorbu  architektonicko -  dispozičních řešení od návrhu až po interiér. Na prováděcích dokumentacích spolupracuje s projekčními společnostmi Centroprojekt Group a.s.,  Prost 2000 Zlín nebo ExBau Zlín. V rámci realizace studio vykonává architektonický dohled.

Krédem architektonického studia Arch Z je : „Méně někdy znamená více“. Arch. Ševčík k tomu dodává:  To je hlavní důvod, proč kladu důraz na funkci a prostorové uspořádání. Mým cílem není stavby předimenzovávat. Naopak. Snažím se o maximální využití prostoru objektu. Kladu důraz na jednoduchost.  Mám rád spíše kubické, geometrické a přímé tvary. Preferuji pragmatismus racionalitu a řád. K tomuto poznání mě dovedla dlouholetá praxe a zkušenost.

Zajímavé stavby:
Relaxační centrum a Aquapark - Ždár nad Sázavou – Oceněno stavba kraje vysočina 2102
Koupaliště Flošna Hradec Králové – Stavba roku v ČR roku
Wellnes centrum hotelu Horal ve Velkých Karlovicích - Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2011 ve Zlínském kraji

 

Projekty Jaroslava Ševčíka

Koupaliště Flošna u stadionu v Malšovicí…

Ing. Arch. Jaroslav Ševčík spojil s profesí architekta celý svůj dosavadní život. Po roce 1993 založil architektonický ateliér Arch Z a do dnešních dnů si připsal na své konto řadu oceněných realizací.

Nejprestižnější...

Copyright ArchTV 2023 & HARO Czech - web pro každého