Základní škola Hovorčovice

Lokalita                                
areál v nejstarší části obce / od 2. pol. 19. století oddělen od hospodářského dvora jako administrativní centrum / škola v letech 1953 - 2000

Zadání                      
rekonstrukce a dostavba historické budovy z poloviny 19. stol. pro účely prvního stupně základní školy se 7 učebnami, včetně nezbytného zázemí a školní jídelny

Architektura                        
kontrast dvou hmot – původní rekonstruované budovy a nové přístavby / budovy odlišeny tvarovým řešením, rozmístěním otvorů i materiálem fasády / původní budova uvedena do archetypální podoby, která zdůrazňuje její roli v organizmu obce / celková rekonstrukce včetně zcela nové konstrukce střechy a stropů / využity stávající konstrukce a otvory / pro dostatečnou výšku a využitelnost podkrovních prostor zvýšena střecha / přístavba je jednoduchý třípodlažní hranol, prostě položený podél původní budovy a napojený v místě původního schodiště komunikačním krčkem / proporce přístavby štíhlejší a perforace pláště nepravidelně rozmístěnými okenními otvory vnáší do celkové kompozice hravost / optimální využití školního pozemku a ponechání rezervy pro hřiště a školní zahradu

Konstrukce a technologie
standardní a jednoduché postupy a materiály – přístavba vyzděna z Porothermu, veškeré stropy a střechy monolitické z železobetonu / střecha původní budovy s plechovou falcovanou krytinou, na přístavbě plochá střecha s kačírkovým zásypem.

Adresa
Revoluční 903, Hovorčovice

Autor
ARCHITEKT Ondřej Tuček (Praha)

Investor
obec Hovorčovice

Náklady
CZK 19 mil. bez DPH

Zastavěná plocha
373 m2

Obestavěný prostor
4320 m3

Hlavní dodavatel
Kaziko

Projekt
2014

Realizace
2014 - 2015

Fotografie                           
Viktor Tuček – PHOTON

Ocenění                               
nominace na Českou cenu za architekturu 2016
nominace na Cenu Klubu za starou Prahu 2016

Galerie:

Projekt:

Ing. arch. Ondřej Tuček

*1975                 Praha

1994 - 2001       Fakulta architektury ČVUT Praha, diplomní projekt v ateliéru Jana Bočana

1998 – 2012      praxe v atelierech d u m architekti, Stuart Howitt architects, m4 architekti

2012                  založení...

© 2020 ArchTV