Transborder v Andělské hoře

Transbordérem (T.B.) nazýváme přepravní systém, který k dopravě přes překážku užívá gondolu (vozík), zavěšený na kladkách, jedoucích po speciálně upraveném vazníku. Jedná se o určitou modifikaci kabinové lanovky.

Transbordéry se užívají již řadu století. Jejich nejčastější poloha je v ústí přístavů. Tam je nutné zachovat velkou světlou výšku pro rozměrná plavidla. Gondola (T.B.) se však pohybuje na úrovni nábřeží, což je pro cestující nejpohodlnější.

Prof. ing. arch. Mirko Baum z T.H. Aachen realizoval T.B. v Porůří na říčce Niers v roce 2003. Tím vrátil tento klasický systém znovu do povědomí současníků. Jeho komorní měřítko vytvořilo krásný vzor užitečný pro lidi. Touto realizací jsme se inspirovali a navrhli obdobné zařízení pro náhradu povodní zničené pěší lávky v Chrastavě – Andělské hoře.

Na rozdíl od T.B. v Porůří, který je celý kovový, jsme T.B. v Andělské hoře zkonstruovali z odkorněných kmenů stromů. Tím vzniká konstrukce bližší přírodě, ale s obdobnými statickými vlastnostmi. Ekonomika dřevěné varianty je podstatně příznivější v porovnání s kovem. O ekologických aspektech ve prospěch dřeva nelze pochybovat.

Pevná vodorovná část T.B. je dostatečně vysoko nad vodní hladinou s rezervou 3,2 m nad úrovní 500-ti leté vody. Svislé podpory jsou v zákrytu za stabilními překážkami a vozík (gondolu) je možno vyklonit o 90° tak, aby byl nad úrovní hladiny rozvodněné řeky. T.B. se tak stává prostředkem s podstatně vyšší odolností proti povodním.

Galerie:

Nákres:

Prof. Ing. arch. Martin Rajniš

Huť architektury Martin Rajniš

narozen / born 1944 Praha

studia /studies 1962-1969 Fakulta stavební ČVUT, Praha 1970-1972 Škola architektury AVU, Praha, prof. František Cubr
academia 1993 profesor / professor 1990-1997 vedoucí /head...

© 2020 ArchTV