Rodinný dům Slovákovi

Kontext
Parcela se nachází v klidné a bezpečné lokalitě, s vynikající dopravní dostupností do krajského města. Parcela ze dvou stran sousedí s komunikací - příjezdová místní a polní cesta. Pozemek má ideální orientaci sever-jih, přiměřenou velikost (cca 1000 m2), nachází se v koncové části vesnice, s krásným výhledem do kopců a polí na severní straně. Z polí často přichází poměrně silný vítr. V obci není obchod ani občanská vybavenost, zato je zde rybník, dětské hřiště a les.

Investorem je mladá rodina s jedním ročním dítětem, plánují celkem dvě až tři.

Koncept, architektonické řešení
Základní myšlenkou návrhu je dnes tolik potřebný návrat k ověřeným a tradičním principům. Dům je zděný, půdorysně a funkčně jednoduchý, žije se v přízemí. Krov je nasazen na věnec, bez podezdívek. Podkroví je využíváno na skladování a jako prostorová rezerva pro rozrůstání rodiny.

Forma objektu odráží kontext – stodola umístěná na konci zahrady. Dům získává ideální oslunění a pasivní solární zisky, zároveň také pomáhá odstínit vítr z polí. Výhled ze zahrady je zachován díky pohledům skrze obytný prostor, dům se tak stává v podstatě rámem pro krásný výhled.

Střední francouzské okno je ustoupeno ve fasádě o více než 1 m do hloubky půdorysu a vytváří přirozený přesah střechy a stínění.

Dispoziční řešení
Ze západní strany je orientován vstup a technické zázemí, střední část vyplňuje hlavní obytný prostor otevřený do krovu, východní část je ložnicová, se dvěma pokoji. Dva pokoje v blízkosti sebe jsou v případě takto mladé rodiny téměř jediným správným řešením. Nad technickou částí je v podkroví půdní prostor.

Severní stěna obytného prostoru je pojata jako relaxační, jsou zde navržena dvě okna s rozšířeným parapetem, s možností sezení a výhledu do krajiny. Nad obytným prostorem je otevřená galerie s pracovnou. Pokoj ve východní části podkroví je v současnosti ponechán jako záložní. Koupelna je v objektu záměrně pouze jedna.

Technické řešení
Objekt je navržen jako zděný, ze systému cihel Porotherm T-Profi plněných vatou tl. 380 mm, na betonových základech. Stropy jsou systémové keramické, částečně dřevěné (galerie). Krov je dřevěný, zateplen minerální vlnou mezi krokvemi a v podhledu. Střešní krytina keramická pálená taška např. Tondach Figaro.

Okna jsou navržena jako izolační trojskla. Objekt je vybaven systémem nuceného větrání, vytápění pomocí elektrokotle v kombinaci s krbem s výměníkem, variantně tepelným čerpadlem vzduch-voda.

Technické údaje
Zastavěná plocha RD: 149,87 m2 (vč. přesahu střechy)
Obestavěný prostor nadzemní stavby: 774 m3

Galerie:

Ing. arch. Václav Slovák

Rád přináším jednoduchá a racionální řešení, která přirozeně vychází z pochopení kontextu a analýzy hodnot místa. Přestože zpracovávám a koordinuji zejména zakázky středního rozsahu, rád se ponořím do jakéhokoli měřítka.
...

Copyright ArchTV 2023 & HARO Czech - web pro každého