Nový pavilon PET/SPECT nemocnice v Liberci již slouží veřejnosti

V letošním roce byla dokončena výstavba nového pavilonu PET/SPECT v areálu Krajské nemocnice v Liberci, ve které se nachází specializované diagnostické zařízení pozitronové emisní tomografie (PET), resp. jednofotonové emisní výpočetní tomografie neboli tomografické scintigrafie (SPECT), které je jediné svého druhu v celé Evropě. Nový objekt, který již slouží potřebám Oddělení nukleární medicíny, stojí na místě stávajícího kancelářského objektu s označením R.

Nová budova je zajímavá jak architektonickým ztvárněním, tak použitými materiály. Proto, abychom se dozvěděli detailnější informace o této zajímavé stavbě, jsme se spojili s autorem návrhu, Ing. arch. Janem Dudou ze studia ARTIKL.

S jakou vizí jste přistoupil k projektu nového pavilonu R v Krajské nemocnici Liberec a jaké byly zadávací podmínky investora?
Vždy před začátkem práce na myšlence a koncepci nového objektu předchází úvaha, jak by měl objekt fungovat prakticky i esteticky. Zadání od investora znělo: potřebujeme budovu se čtyřmi izolovanými vyšetřovacími prostory pro umístění kamer, prostory veřejnosti, vyšetřovny, čekárny a odpočívárny do jednoho podlaží. Po návštěvách podobných zařízení v ČR jsem zjistil, že tato zařízení jsou situována do uzavřených prostor a objektů, pravděpodobně z důvodu potenciální nebezpečnosti provozu – radiace. Můj přístup však byl zcela odlišný. Kladl jsem důraz na vyšetřované pacienty, kteří bývají při této časově náročné metodě stresováni, a zvolil jsem tedy objekt vzdušný, otevřený a maximálně propojený s exteriérem. Avšak z důvodu určité nejenom nemocniční intimity bylo zapotřebí řešit částečné stínění. Proběhly úvahy o žaluziích, roletách, lamelovém systému apod. Vyhrála myšlenka principu „nevěstin závoj“ a následovala úvaha o materiálu. Přes všechny nabízející se klasické perforované mate­riály jsem zvolil Corian®Design pro jeho eleganci a noblesu.

Jak probíhala komunikace na jedné straně s investorem a na straně druhé se zhotovitelem stavby?
U investora úvodní návrh vyvolal určité rozpaky, avšak v průběhu realizace stavby, kdy se začala rýsovat a převládat myšlenka otevřené stavby, našel investor pochopení pro celý záměr a začal stavbu jednoznačně podporovat. Vzal ji takříkajíc za „svou“. Myslím si, že mi začal opravdu věřit.
Na straně zhotovitele byla zpočátku komunikace rozpačitá. Reali­zace probíhala v době převratných a neřízených cenových relací dodavatelských materiálů. Myslím si, že zpočátku zhotovitel ani pořádně nevěděl, do čeho jde. Na této stavbě byl kladen důraz na detaily. V průběhu výstavby ne zcela klasické stavby přišla shoda a zapálení na dokončení tak trochu atypického objektu.

Jak jste projekt koncipoval a mohl byste ho blíže charakterizovat?
Stavba je klasicky založena, jedná se o železobetonový litý skelet, který je doplněn vnitřními prosklenými a lehkými příčkami, kazetovými podhledy, vinylovými antistatickými podlahovinami pro zdravotnický provoz a v mokrých provozech keramickými ­obklady. Pro opláštění budovy byl použit skleněný bezrámový obvodový plášť s vnitřní konstrukcí v kombinaci s tónovaným zasklením.
Z hlediska výtvarného a materiálového řešení bylo navrženo použití skla v hlavní části budovy. Pro pevné části suterénu byly hlavními použitými materiály zdivo a beton. Stínicí prstenec ve formě perforovaných fasádních desek byl navržen z materiálu Corian®Design. Tato kombinace použitých materiálů dává objektu nádech ne zcela klasické pevné stavby, avšak při tak velkém objemu její hmoty vyniká spíše její lehkost a vzdušnost. Vnější stěny bílé barvy pak splývají s prstencem z materiálu ­Corian®Design, a nenarušují tak dominanci skleněných ploch. Povrchy prosklených fasádních příčlí byly voleny v naturálních hliníkových barvách.


Dominantním prvkem pavilonu R je prstencová fasáda z materiálu Corian®Design. Co byste řekl k jejímu návrhu a z jakého důvodu jste vybral právě tento materiál?
Corian®Design jsem znal z dřívější doby a ze zahraničí, ale spíše z interiérů, kde na mě působil elegantním lehkým dojmem, ale také jako pevný kompaktní materiál, se kterým se dá velice dobře pracovat. Proto jsme materiál ­Corian®Design nechali perforovat do tvaru značky radiace. Vznikl tak prstenec – záclona, která funguje po perforaci vzletně vzdušně, avšak tvrdě definuje hmotu proskleného objektu.
Technické parametry tohoto materiálu byly samozřejmě neméně důležité. Materiál si dokáže poradit s klimatickými a povětrnostními vlivy, je odolný vůči UV záření a vykazuje velmi dobrou požární odolnost. Obrovským benefitem tohoto materiálu je možnost formátování. Při zahřátí na 165 °C je možné ho tvarovat dle požadavku architekta. Také se velmi snadno udržuje a čistí.

Mohl byste vypíchnout, co pro vás bylo na tomto projektu nejzajímavější či nejsložitější?
Nejzajímavější na této stavbě pro mě je fakt, jak se nám podařilo zhmotnit a zrealizovat novou myšlenku. Porušit a posunout tak zažitý názor na zdravotnické stavby, provozy a prostory, které všeobecně vnímáme jako uzavřené, mnohdy nepřístupné a tmavé, i když jsou vymalovány bílou barvou. Jsem přesvědčen, že se tyto prostory podařilo maximálně vizuálně propojit s exteriérem a okolním děním.
Nejsložitější je vždy prosadit myšlenku, resp. názor jednotlivce a přesvědčit zainteresované osoby o jiném názoru a přístupu k zadanému úkolu.

Budova již v současné době slouží veřejnosti. Jak byste stavbu zhodnotil?
Budova je přece jen krátce v provozu, ale dle úvodních reakcí veřejnosti a okolí zjišťuji, že se vyplatilo úsilí a odlišný přístup k zadání. Jsem moc rád, že se myšlenka prosadila, že mi zainteresované osoby naslouchaly, a že jsem přispěl k posunu myšlení a pohledu na nemocniční prostory i na použití ne zcela klasických stavebních materiálů.

Děkuji za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Galerie:

ing. arch. Jan Duda

Po ukončení studia nástup do Stavoprojektu Liberec, kde se v roce 1990 rozhodl se svými třemi kolegy založit sdružení nezávislých architektů „studio ARTIKL“.
Cílem životního snažení je bezbřehá radost a spokojenost...

Doporučené články

Interiér parteru Staroměstské radnice

Nový interiér parteru Staroměstské radnice tvoř...

Rekonstrukce Jiráskova divadla

Divadlo prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, která ne...

Aquavparku Kyjov

Aquavparku je sportovně relaxační centrum, kter...

Česká cena za architekturu 2023

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu (ČCA...

Bytový dům v Holečkově oslovil mezinárod…

Novostavba netradičního eliptického tvaru v Holečkově uli...

Nejčtenější

Město Olomouc je bohatší o multifunkční …

Ten, kdo v současné době...

Prosklené fasády Sipral v projektu Galer…

Společnost Sipral a.s. dodává širokou...

Centrum volného času Nová Brumlovka

Novou Brumlovku jsme navrhli uprostřed...

Aviatica - nová moderní čtvrt na území b…

Generální projektant: Jakub Cigler Architekti...

Kostel sv.Václava - Sazovice

Kostel sv. Václava v Sazovicích...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého